Bezpečnost potravin

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2017 – 2019

Vydáno: 1. 11. 2016
Autor: MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2017-2019".

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, sekce hlavního hygienika a náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví, předkládá v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 dokument „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2017 – 2019, Česká republika“.

Přílohy: