Bezpečnost potravin

VETERINÁRNÍ VÁDEMÉKA

Vydáno: 1. 7. 2005
Autor:

Dvě příručky týkající se schválených veterinárních léčivých přípravků v ČR.

Aby potravina dodávaná na trh byla bezpečná, je zapotřebí dodržovat veškeré legislativní předpisy, které souvisejí s její produkcí, a to od samého počátku potravinového řetězce. V souvislosti s potravinami živočišného původu se sledují rezidua veterinárních léčiv tak, aby jejich obsah v surovině pro výrobu potravin nepřesáhl povolený limit. Zjišťuje se rovněž, zda nebyl při produkci použit nepovolený prostředek.

Vydavatel Prion, spol. s r.o. ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)  vydal dvě publikace určené odborné veřejnosti:

 

* Registrované veterinární léčivé přípravky 2004

* Schválené veterinární přípravky a biocidy 2005

 

Bližší informace o uvedených publikacích jsou k dispozici v letáku VETERINÁRNÍ VÁDEMÉKA.