Bezpečnost potravin

Veterinární programy 2009 v EU

Vydáno: 22. 1. 2009
Autor:

Přehled ročních a víceletých programů eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat schválených Komisí.

Rozhodnutím Komise 2008/897/ES ze dne 28.11.2008 se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2009 a následující roky.
 
Přehled programů, kterých se rozhodnutí Komise 2008/897/ES týká:
 
Roční programy (1.1.–31.12.2009)
 
1. Brucelóza skotu
 
Programy eradikace brucelózy skotu předložily tyto státy: Irsko, Španělsko, Itálie, Malta, Kypr, Portugalsko a Spojené království.
 
2. Tuberkulóza skotu
 
Programy eradikace tuberkulózy skotu předložely tyto státy: Irsko, Španělsko, Itálie, Polsko a Portugalsko.
 
3. Brucelóza ovcí a koz
 
Programy eradikace brucelózy ovcí a koz předložily tyto státy: Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr a Portugalsko.
 
4. Katarální horečka ovcí v endemických nebo vysoce rizikových oblastech
 
Programy eradikace a sledování katarální horečky ovcí předložily tyto státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Finsko a Švédsko.
 
5. Salmonelóza (zoonotická salmonelóza) v hejnech brojlerů, nosnic a v reprodukčních hejnech Gallus gallus
 
Programy tlumení některých zoonotických salmonelóz v hejnech brojlerů, nosnic a v reprodukčních hejnech Gallus gallus předložily tyto státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Spojené království
 
6. Klasický mor prasat a africký mor prasat
 
Programy kontroly a sledování:

a) klasického moru prasat předložily tyto státy: Bulharsko, Německo, Francie, Lucembursko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko;

b) afrického moru prasat předložila Itálie.
 
7. Vezikulární choroba prasat
 
Program pro eradikaci vezikulární choroby prasat předložila Itálie.
 
8. Influenza ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků
 
Programy zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků předložily tyto státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšske, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.
 
9. Přenosné spongiformní encefalopatie (TSE), bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a klusavka
 
Programy sledování přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a programy eradikace bovinní spongiformní encefalopatie a klusavky předložily tyto státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.
 
10. Vzteklina
 
Programy eradikace vztekliny předložily tyto státy: Bulharsko, Litva, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.
 
11. Enzootická leukóza skotu
 
Programy eradikace enzootické leukózy skotu předložily tyto státy: Estonsko, Litva, Malta a Polsko.
 
12. Aujeszkyho choroba
 
Programy pro eradikaci Aujeszkyho choroby předložily tyto státy: Španělsko, Maďarsko a Polsko.
 
Víceleté programy: druhý rok (1.1.–31.12.2009)
 
13. Vzteklina
 
Druhý rok víceletých programů eradikace vztekliny předložily tyto státy: Česká republika, Německo, Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko a Finsko.
 
14. Aujeszkyho choroba
 
Druhý rok víceletého programu pro eradikaci Aujeszkyho choroby předložila Belgie.
 
15. Enzootická leukóza skotu
 
Druhý rok víceletých programů eradikace enzootické leukózy skotu předložily tyto státy: Itálie, Lotyšsko a Portugalsko.

Víceletý program (1.1.2009–31.12.2013)

 
16. Nákazy živočichů pocházejících z akvakultury
 
Víceletý program pro eradikaci virové hemoragické septikémie (VHS) předložilo Dánsko a program pro eradikaci herpesvirózy koi (KHV) předložilo Německo.