Bezpečnost potravin

Veřejná diskuse ke GM kukuřici (Maize Bt11xGA21)

Vydáno: 24. 9. 2009
Autor:

Připomínkové řízení bylo zahájeno 22.9.2009 a bude ukončeno 23.10.2009.

Dne 22.9.2009 bylo uveřejněno stanovisko EFSA ke GM kukuřici Bt11xGA21 a tím bylo zahájeno připomínkové řízení v rámci postupu schvalování GM potravin a krmiv v EU.

Připomínky ke stanovisku EFSA lze zasílat Evropské komisi na předepsaném formuláři do 23.10.2009.

Jde o umístění na trh potravin a krmiv vyrobených z této kukuřice (např. mouky, oleje).