Bezpečnost potravin

Velikost částic krmiva a kontaminace prasat salmonelami

Vydáno: 24. 7. 2005
Autor:

Prasata krmená nepeletovaným krmivem jsou lépe chráněna proti salmonelové infekci než prasata krmená peletovaným krmivem.

Salmonelové infekce jsou významné jak z hlediska onemocnění samotných prasat, tak z hlediska kontaminace konečných produktů a infekcí u lidí. V praktických podmínkách se zjišťuje, že rozšíření salmonel je nižší při užití hrubě šrotovaných krmiv než při užití jemně šrotovaných krmiv a peletování zvyšuje riziko salmonelových infekcí. Podle posledních odborných zpráv působí žaludek při krmení prasat hrubě šrotovaným krmivem jako bariéra snižující výskyt patogenních bakterií. 
Salmonely se váží na střevní tkáň pomocí určitých látek vyskytujících se na povrchu bakterií. Způsob vázání salmonel je u různých typů odlišný. Studie z Dánska měla ověřit, zda aplikace jemně nebo hrubě mletého peletovaného nebo nepeletovaného krmiva ovlivňuje stavbu mukózy,  vlastnosti mucinu ve střevu prasat a adhezi salmonel.
Výsledky ukázaly, že prasata krmená peletovanou krmnou dávkou vylučují muciny, které jsou schopny vázat bakterii S. enterica serovar typhimurium DT12 a umožňují kolonizaci střeva.
J. Anim. Sci., 83, 2005, č. 7, s. 1554-1562