Bezpečnost potravin

Velikonoce, to je samozřejmě slavnost Vzkříšení, ale i pomlázka a vejce…

Vydáno: 10. 4. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 9.4.2009.

Každoročně se před Velikonocemi hovoří, zda bude vajec dostatek, zejména bílých na barvení, a každý rok se ukáže, že jich dost je. Však jsou obchodníci prozíraví.
 
Druhou věcí je, aby vejce v obchodech splňovala podmínky zdravotní nezávadnosti. A to kontrolují orgány státního veterinárního dozoru. Zejména v předvelikonočním období sledují značení i podmínky skladování.
 
Lze uvést několik fakt, která by lidé měli vědět. Vejce od chovatele, tj. prodávaná tzv. ze dvora, tj. „přímo konečnému spotřebiteli k užití v jeho domácnosti“, se neoznačují. Chov slepic musí být samozřejmě zdravý a i zde musí být dodržovány podmínky pro skladování vajec.
 
V tržní síti jsou vejce označovaná podle jakostních tříd: EXTRA A,  a třída A, neboli „čerstvá“, což se musí uvádět na obalu. Dále se používá označení na vejci – kód producenta. První „číslo“ říká, z jakého chovu vejce pochází. Je-li první jednička, pochází vejce od slepic chovaných ve volném výběhu, dvojka značí nosnice z halového chovu, trojka z klecového a je-li první nula, tak jde o slepice z chovu ekologického. Další čísla a znaky na vejcích pak na základě nařízení EU č. 2002/4/ES jsou – kód státu a poslední číslo je registrační číslo hospodářství. Kód producenta musí být na obalu nebo uvnitř obalu vysvětlen.
 
Nařízení Komise ES č. 589/2008, článek 12, říká, jak označovat obaly. Na obalu musí být uvedeno číslo balírny/třídírny, třída jakosti (například „třída A“), hmotnostní skupina (XL, L, M, S, popřípadě „Vejce různých velikostí“), datum minimální  trvanlivosti, údaj o podmínkách skladování a údaje o způsobu chovu.
 
Vejce třídy A mají minimální dobu trvanlivosti nejvíce 28 dní po snášce. Na obalech vajec musí být pro spotřebitele tato skutečnost vyznačena. Vejce extra A pak mají minimální trvanlivost 9 dní a musejí obsahovat údaj o datu snášky a uvedenou dobu použitelnosti, tj. plus 9 dnů (a označení extra čerstvá).
 
Všechna čerstvá vejce se musejí uchovávat v suchu, chráněná před sluncem, při nekolísavé teplotě v rozmezí 5 – 18 °C. Vejce prodávaná v tržnici, na tržišti nebo do místní maloobchodní prodejny musejí být též označena stanoveným způsobem – kódem producenta. Za místní maloobchodní prodejnu se v této souvislosti považuje maloobchodní prodejna v obci, v níž prodejna sídlí, zpravidla nejblíže hospodářství chovatele.
 
Vzhledem k tomu, že vařená a barvená vejce jsou považována za vaječný výrobek nebo výrobek z vajec, stanovuje jejich minimální dobu trvanlivosti a podmínky skladování v souladu s § 6 zákona o potravinách (č. 110/1997 Sb.) sám výrobce, který garantuje i jejich jakost a zdravotní nezávadnost po celou dobu minimální trvanlivosti.
 
A ještě je vhodné dodat informaci pro veřejnost: je-li dostatečně provařené vejce skladováno při 5 až 10 °C, je bez problémů použitelné zhruba deset dní. Nicméně, vařená vejce jsou potravinou určenou k přímé spotřebě, jejíž obal (skořápka) je částečně prostupný pro různé nežádoucí mikroorganismy či plísně, které mohou při nevhodném uložení nepříznivě ovlivnit jejich zdravotní nezávadnost a zkrátit dobu minimální trvanlivosti. Vždy tedy pozor například na pokojovou teplotu!
Pěkné Velikonoce a zdravotně nezávadnou pomlázku!
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR