Bezpečnost potravin

Vejce proti rakovině?

Vydáno: 7. 3. 2003
Autor:

Konzumace vajec v dětství a dospívání může být jedním z faktorů snižujících riziko vzniku karcinomu prsu.

Ženy, které v období dospívání konzumují větší množství vajec mohou být pravděpodobně v pozdějším věku vystaveny menšímu riziku karcinomu prsu. K těmto závěrům dospěl nedávný výzkum, jehož výsledky byly publikovány v časopisu Breast Cancer Research. Bylo zjištěno, že vyšší spotřeba vajec během adolescence je spojena se sníženým rizikem karcinomu prsu. Za další faktory přispívající snížení rizika vzniku této choroby byla označena konzumace potravní vlákniny a rostlinných olejů, zatímco máslo riziko zvyšovalo. V rámci výzkumu spojitosti stravy a karcinomu prsu bylo zjištěno, že u určité části imigrantů v USA se karcinom prsu vyskytuje mnohem méně často než u většiny běžné populace, což je vysvětlováno jejich stravou rozdílnou od stravy typických Američanů. U další generace těchto imigrantů riziko vzniku karcinomu vzrůstá na úroveň běžné americké populace, což nasvědčuje tomu, že určité potraviny konzumované v dětství a dospívání mohu být u žen pro vytvoření rizika karcinomu prsu kritické. V rámci výzkumu se pracovníci Lékařské fakulty Harvardovy univerzity a Institutu veřejného zdraví dotazovali 121 707 žen na způsob jejich stravování během školních let. Shromáždili údaje o denních porcích potravin jako je mléko, ovoce, zelenina, maso a sladkosti, které se považují za hlavní zdroje tuku, vitaminů a dalších esenciálních živin. Analýza zohledňovala i další faktory, které mohou ovlivňovat riziko vzniku karcinomu prsu, jako jsou rodinná anamnéza, diagnostikované nezhoubné onemocnění prsu a substituční hormonální léčba. Výsledky šetření ukázaly, že konzumace většího množství vajec, zeleniny, tuku a vlákniny potravy v období mezi 12. a 18. rokem věku může snižovat riziko karcinomu  prsu, zatímco vysoká spotřeba másla se ukázala jako faktor toto riziko zvyšující. Výzkumníci se domnívají, že protektivní účinek vajec může být spojen s jejich vysokou hladinou esenciálních aminokyselin, vitaminů a minerálních látek, a vláknina potravy může mít podobný účinek díky své schopnosti vázat estrogeny v trávicím ústrojí. Estrogen je pohlavní hormon klíčový pro normální růst a vývoj prsou, ale současně je u žen spojován se zvýšeným rizikem karcinomu  prsu. Není zcela jasné, proč má máslo tak zásadně rozdílný účinek od rostlinných olejů. Nicméně vysoká spotřeba tuku v jakékoli formě je obecně považována za faktor zvyšující riziko karcinomu prsu. Autoři zdůrazňují, že provedený výzkum je předběžný, a vyžaduje řadu dalších studií k objasnění vztahu mezi stravou a karcinomem prsu.
Breast Cancer Research, 5, 2003,  č. 1, s. R59–R64