Bezpečnost potravin

Vědecký výbor pro potraviny

Vydáno: 17. 6. 2005
Autor:

Je podána informace o práci Vědeckého výboru pro potraviny v rámci Strategie bezpečnosti potravin v ČR.

V rámci Strategie bezpečnosti (nezávadnosti) potravin byl  zřízen Vědecký výbor
pro potraviny (VVP) jako nezávislý orgán pro hodnocení zdravotních rizik a pro komunikací o riziku v souvislosti s bezpečností potravin. Činnost VVP zahrnuje oblasti zdravotní nezávadnosti potravin a potravinářských surovin obecně, výživu, aditiva, pesticidy, chemické a mikrobiální kontaminanty, potraviny nového typu včetně GMO, materiál a předměty přicházející do styku s potravinami, alimentární onemocnění, alergie. VPP zpracovává souhrnné dokumenty k jednotlivých problémům, vydává stanoviska a informace, zadává a vyhodnocuje průzkumy veřejného mínění ke své problematice a v ojedinělých případech řeší
samostatné projekty.

Přehled o činnosti VVP a výsledky jeho práce lze sledovat na webových stránkách www.chpr.szu.cz/vedvybor/vvp.htm.

Řehůřková, I.,  Ruprich, J.: Vědecký výbor pro potraviny. Výživa a potraviny, 60, 2005, č. 3, s. 76-77