Bezpečnost potravin

Vědecký výbor EU – zdravotní riziko z růstových hormonů

Vydáno: 5. 5. 2002
Autor:

výbor SCVPH, posouzení studií, rezidua hormonů v mase zvířat

Vědecký výbor EU pro veterinární opatření v souvislosti se zdravím obyvatel (SCVPH) potvrdil, že užívání růstových hormonů u dobytka představuje pro spotřebitele potenciální riziko; k tomuto závěru dospěl na základě posouzení 17 studií a dalších nových vědeckých údajů. Výbor SCVPH zveřejnil své třetí stanovisko k rizikům, která pro lidské zdraví představují rezidua hormonů ve výrobcích z hovězího masa, a neshledává důvody k změně svých předchozích názorů z let 1999 a 2000. Definitivní stanovisko výboru SCVPH pod názvem „Posouzení předchozích stanovisek výboru SCVPH z 30. dubna 1999 a 3. května 2000 o potenciálním nebezpečí, které představují rezidua hormonů v dobytčím mase a výrobcích z něj“ najdete na www.evropska-unie.cz. Další doplňující informace. [Podkladový text IP/02/604]

www.evropska-unie.cz