Bezpečnost potravin

Vědecké stanovisko týkající se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy

Vydáno: 13. 1. 2011
Autor: MZe

Tisková zpráva EFSA ze dne 12.1. 2011.

Vědci panelu Animal Health and Welfare Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Panel pro zdraví a pohodu zvířat EFSA) se zabývali riziky pro welfare (dobré životní podmínky) zvířat během přepravy. Na základě důkladného přezkoumání nejnovější vědecké literatury od roku 2004 k dnešnímu dni a v návaznosti na rámec stávající evropské legislativy týkající se dobrých životních podmínek zvířat vytvořili řadu doporučení.

Členové panelu stanovili ukazatele, která mohou veterinární inspektoři a pracovníci v dopravě využít při posuzování welfare přepravovaných zvířat. Experti také zdůraznili potřebu dalšího výzkumu, například o době trvání přepravy, přepravním prostoru a kolísání teploty během přepravy.

Evropská unie stanovila v roce 2005 opatření na ochranu welfare zvířat během přepravy. Stanovisko EFSA přispěje ke zprávě o dopadech nařízení z roku 2005, kterou bude Evropské komise předkládat v roce 2011 do Evropského parlamentu a členským státům EU.

Stanovisko, které představuje rizika spojená s přepravou farmových zvířat – koní, prasat, ovcí, koz, skotu, drůbeže a králíků můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin:
EFSA assesses welfare risks to animals during transport

Zdroj: EFSA