Bezpečnost potravin

Vědecká diskuse o chemických kontaminantech

Vydáno: 3. 6. 2005
Autor:

V rámci řešení výzkumného projektu EU zaměřeného na chemické kontaminanty z potravin (sloučeniny s vlivem na endokrinní systém člověka) se uskuteční 8. července 2005 seminář. Jsou uvedena hlavní témata pro diskusi.

V rámci výzkumného projektu EU (6. RP pro V&V) řešeného pod označením “CASCADE” se uskuteční schůzka vědců, na které se bude hovořit o chemických polutantech v potravinách. Schůzka se uskuteční ve Visby (Švédsku) dne 8. července 2005. K hlavním bodům jednání bude patřit:

 

* Diskuse o chemických sloučeninách s negativním vlivem na hormony.

Otázky k projednávání: Co je to za látky? Jak nebezpečné jsou pro naše zdraví? Jak daleko je vědecký pokrok? Jaké informace o těchto látkách dosud chybí?

* Práce na politickém programu k omezení toxických chemikálií v potravinách. Současné strategie na národních úrovních a v EU.

* Aktivity EU zaměřené na odstranění rizik z látek, které narušují hladiny hormonů.

Otázky s projednávání: Jaký je status REACH a plán Společenství pro narušitele endokrinního systému (endocrine disrupters).

 

Více informací je k dispozici na stránkách projektu CASCADE. Projekt CASCADE spojuje 18 výzkumných středisek (celkem 23 pracovišť) v 8 evropských zemích. Dochází tak k vytvoření základny (Network of Excelence, NoE) pro řešení společného úkolu, tj. rozšíření znalostí o chemikáliích, které vedou k nemocem z potravin.

 

Aktivity uvedené NoE zahrnují současný výzkum prováděný na předních evropských pracovištích, výukové programy pro studenty, informace pro spotřebitele, informace pro legislativce zabývající se riziky z chemických kontaminantů v potravinách.

 

* CORDIS, Informační služba o výzkumu a vývoji v EU

* Internetové stránky Evropské komise věnované chemickým látkám s vlivem na endokrinní systém