Bezpečnost potravin

Ve švédské pšenici nalezeny zakázané regulátory růstu

Vydáno: 30. 4. 2003
Autor:

ve švédské pšenici nabízené jako produkt vyrobený bez chemikálií byla objevena rezidua stimulátorů růstu; ekonomické následky porušení vládního zákazu používat stimulátory v produkci obilovin; poškození dobré pověsti švédského obilnářství

Švédské obilnářské odvětví je zapleteno do skandálu s ilegálním použitím regulátorů růstu při výrobě pšenice. Toto odhalení zkomplikovalo plánovanou rozsáhlou propagační kampaň na podporu odbytu švédských obilovin, které byly pěstovány s ohledem na ochranu životního prostředí a s minimálním použitím chemikálií. Aféra propukla poté, kdy klienti vedoucí obchodní skupiny Svenska Lantmännen vyhlásili, že objevili v nakoupené pšenici nepovolené látky. Svenska Lantmännen na toto oznámení reagovala provedením testů a ve 20 % z nich zjistila rezidua růstových regulátorů. Ve Švédsku platí zákaz používání těchto látek při produkci všech obilovin kromě žita. Zakázané látky byly nalezeny také ve vysoce ceněné pšenici, prodávané pod značkou Svenskt Sigill, která má symbolizovat zemědělství šetrné k životnímu prostředí a přírodě s minimálním použitím chemikálií. S pšenicí Svenskt Sigill se v současné době zahajuje rozsáhlá marketingová kampaň, která má trvat několik roků. Obsah této značky měl být pro zákazníky vizitkou dobré kvality a zvýšit jejich zájem o nakupování naturálních švédských obilovin. Nyní je nejasné, co se stane po objevení ilegálních látek v nabízené pšenici. Představitelé obchodní skupiny Svenska Lantmännen prohlašují, že zemědělci budu muset zaplatit účet za vzniklé škody a testování. Kromě toho dosud není zcela jasné, jak dalece poškodí zjištění obsahu nepovolených reziduí chemických látek pověst pšenice Svenskt Sigill a všeobecně švédských obilovin. Mnoho spotřebitelů nakupovalo tuto pšenici právě proto, že nebyla vyrobena s pomocí regulátorů růstu.

Agra Europe, 2003, č. 2049, s. N/3