Bezpečnost potravin

Včely přežily zimu, zdá se, dobře

Vydáno: 8. 3. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4.3. 2011.

Dosud je vyšetřena většina vzorků zbytků ze dna úlů, tzv. měli, a je zřejmé, že v úlech to vypadá podobně, jako tomu bylo v uplynulém roce. Situace, jakou zažili včelaři před třemi lety, kdy varroáza způsobila velké ztráty včelstev, se nebude opakovat.

Díky důslednému zimnímu ošetřování je tento víceméně setrvalý úspěch podmíněn tím, že včelaři na základě doporučení Státní veterinární správy ČR a Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic důsledně aplikovali zimní a předjarní ošetření. Pokud jde o varroázu, měl by být letošní rok podobný předchozímu.

Nejhorší situace s varroázou byla v letech 2007 a 2008, kdy byl zaznamenán úbytek včelstev zhruba o 40 %. Tehdy bylo také zdravých včelstev, tj. bez výskytu roztoče varroa destructor kolem 20 %. Ale po úspěšném ozdravování v následujících letech bylo zdravých včelstev nejprve 50 %, a nyní se zdá, že by mohlo být včelstev bez roztoče až 60 %. Letos tedy bude, doufejme, zase o něco lépe.

Varroáze je třeba věnovat pozornost i v průběhu celého roku. I v létě je nutné se věnovat průběžné diagnostice a včas nasadit léčiva. V případě jakýchkoli problémů či dotazů je na místě se obrátit na místně příslušnou krajskou veterinární správu.

Je také dobré si uvědomit, a včelaři to dobře vědí, že včelstva netrápí jen varroáza, ale ještě nebezpečnější onemocnění, kterým je mor včelího plodu. Ten se však léčit nesmí, proto je nutné zlikvidovat celá včelstva, a to všechna včelstva na stanovišti, přičemž včelaři přísluší náhrada za utrpěnou škodu.

Státní veterinární správa ČR zdůrazňuje, že dobrých výsledků lze dosáhnout hlavně na základě spolupráce mezi včelaři a veterináři. Organizuje například školení na téma zdraví včel a včelařských produktů a samozřejmě i na téma zdolávání nákaz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.