Bezpečnost potravin

Varování před rybami obsahujícími rtuť zpochybněno

Vydáno: 5. 9. 2003
Autor:

Nejnovější výzkumy naznačují, že množství a škodlivost rtuti v rybách (tuňák a mečoun) nemusí být tak velké, jak se dosud  předpokládalo.

Výsledky výzkumu provedeného na univerzitě v Saskatchewan naznačují, že množství a škodlivé účinky rtuti v tuňáku a mečounu jsou poněkud přeceňovány. Vědci se totiž na základě provedeného šetření domnívají, že rtuť se může v těle ryby hromadit v méně škodlivé formě než je chlorid metylrtuti, který se obvykle používá k simulaci toxicity rtuti. Získané výsledky ale musí být potvrzeny dalšími rozsáhlými výzkumy, a proto lékaři doporučují těhotným ženám, aby existující varování před konzumací nadměrného množství tuňáka a mečouna i nadále akceptovaly. Další informace na adrese
http://www.foodsafetytoday.com