Bezpečnost potravin

Varování před kontaminací ze sleďů

Vydáno: 18. 10. 2004
Autor:

Vedle lososů patří i sledi k tučným rybám s výskytem vyššího množství kontaminantů. Proto by spotřebitelé měli střídat druhy ryb.

Po zveřejnění americké studie o kontaminaci lososů z akvakultur, varoval finský Národní potravinový úřad spotřebitele, před nadměrnou konzumací baltských sleďů, u nichž byly od r. 1990 občas zjišťovány vysoké koncentrace dioxinů a PCB.
Finská studie z let 2001-2003 zaměřená na stanovení doporučení ohledně příjmu ryb doporučuje konzumovat ryby dvakrát týdně, ale střídat přitom druhy. Nemají být konzumovány výhradně tučné druhy ryb z baltické oblasti. Ke spotřebě se doporučují spíše malí sledi, o délce do 17 cm.
EU Food Law, 2004, č. 152, s. 9