Bezpečnost potravin

Varování před estragolem a metyleugenolem

Vydáno: 11. 10. 2002
Autor:

Spolkový institut pro ochranu spotřebitele a veterinární medicínu, SRN, látky obsažené v koření, rakovina, mezní dávka není známa

Podle názoru Spolkového institutu pro ochranu spotřebitele a veterinární medicínu (BgVV) by měla být z preventivních zdravotních důvodů značně zredukována množství estragolu a metyleugenolu v potravinách. Obě tyto látky se vyskytují jako přirozené složky různých rostlin, jako jsou estragon, bazalka, anýz, badyán, nové koření, muškátový oříšek, Cymbopogon a také fenykl (koření i zelenina). V řadě pokusů se prokázal vliv na vyvolání rakoviny a dědičné změny. Vědecký výbor pro potraviny (SCF) Evropské komise ve svých stanoviscích tuto skutečnost rovněž potvrdil. Stanoviska SCF lze najít na adresách http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out104_en.pdf (resp. out102.pdf).
Není však známo prahové množství obou látek, které rakovinu a dědičné změny vyvolává, takže SCF nemohl stanovit zdraví škodící denní dávky.
Není známo, jak velké je riziko pro osoby, které pravidelně konzumují potraviny obsahující estragol a metyleugenol, ale preventivně by se měla konzumace těchto druhů koření omezit. Především to platí pro fenyklový čaj, který se podává dětem kvůli plynatosti.
Potravinářskému průmyslu BgVV doporučuje, aby preventivně co nejvíce omezil obsah estragolu a metyleugenolu v potravinách, a zvlášť v dětských čajích tak, aby jejich množství byla pod mezí průkaznosti.
Ernährungs-Umschau, 49, 2002, č.7, s.284