Bezpečnost potravin

Vakcíny proti salmonelám

Vydáno: 2. 7. 2003
Autor:

Vakcíny  působící proti  salmonelám chrání vejce před kontaminací těmito patogeny a zvyšují jejich bezpečnost jako potraviny.

V letech 1997 až 2000 klesl výskyt salmonelóz u lidí vyvolaných S. enteritidis  o 67 %. Ukázalo se, že pokles výskytu salmonelóz je ovlivněn sníženou kontaminací vajec a masa i v důsledku vakcinace.
Vědci vyvinuli kombinovanou vakcínu  účinnou jak proti S. typhimurium, tak proti S. enteritidis. Vakcína s názvem Nobilis Salenvac byla vyrobena novým postupem a poskytuje antigeny, které nejsou obsaženy v jiných vakcínách. Vakcinace spočívá v intramuskulární injekci aplikované ve dvou dávkách po 4 týdnech. Doporučuje se očkovat ve 12 a 16 týdnech.
Alternativní aplikace je napájecí vodou.
Fmrs Wkly, 138, 2003, č. 21, s. 46