Bezpečnost potravin

Vakcinace proti nízko- a vysocepatogenní ptačí chřipce v EU

Vydáno: 24. 11. 2008
Autor:

Legislativní základ pro vakcinaci v EU. Sborník prezentací z konference o vakcinaci (Verona, březen 2007).

Směrnice Rady 2005/94/ES o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků povoluje nouzovou vakcinaci jako okamžitou reakci na výskyt onemocnění. Revidovaná směrnice nyní umožňuje také použít preventivní vakcinaci. Členské státy mohou využít tohoto dlouhodobého opatření tam, kde existuje velké riziko zavlečení viru. Vakcinovaní ptáci mohou být stále infikováni virem. Musí být proto důkladně monitorováni, aby se zjistila infekce virem. Plány vakcinace musí vycházet z DIVA strategie, která umožňuje rozlišovat mezi infikovanými a vakcinovanými zvířaty (Differentiating between Infected and Vaccinated Animals). DIVA strategie je důležitá pro zamezení šíření viru z vakcinovaných ptáků na jiná zvířata. Zajišťuje také bezpečný obchod výrobků z vakcinovaných ptáků. Plány vakcinace musí být formálně schváleny rozhodnutím.
Rozhodnutí, která povolují vakcinaci, již byla vydána pro řadu zemí EU. Na základě těchto rozhodnutí se provádí:
 
– vakcinace proti nízkopatogenní pačí chřipce (LPAI) v Itálii a Portugalsku;
– vakcinace proti vysocepatogenní ptačí chřipce (HPAI) v Nizozemí, Francii, Německu;
– preventivní vakcinace v zoologických zahradách.
 
Problematice vakcinace proti ptačí chřipce byla věnována vědecká konference, která se uskutečnila ve dnech 20.–22. března 2007 ve Veroně (Itálie). Je k dispozici sborník prezentací z této konference. Na závěr konference bylo vydáno doporučení týkající se vakcinace.