Bezpečnost potravin

V USA se zavádí principy HACCP do výroby šťáv

Vydáno: 5. 1. 2002
Autor:

ovocné a zeleninové šťávy, nezávadnost, termíny zavedení HACCP podle velikosti podniku

Americký úřad pro potraviny a léky (FDA) schválil počátkem r. 2001 nová nařízení týkající se výroby ovocných a zeleninových šťáv. Podle těchto nařízení se vyžaduje zavést do výroby šťáv principy HACCP. Podle FDA je systém preventivních kontrolních měření nejúčinnější a nejúčelnější způsob zajišťování nezávadnosti těchto výrobků. Zavádění systému HACCP se bude provádět postupně. Velcí výrobci musí splnit nařízení do 22. ledna 2002, malé firmy do 21. ledna 2003 a velmi malé firmy do 20. ledna 2004.
Food Engineering, 73, 2001, č. 11, s. 28