Bezpečnost potravin

V USA se na BSE prakticky netestuje

Vydáno: 28. 1. 2004
Autor:

Prof. Ira Krull z Northeastern University v Bostonu, Mass. upozorňuje, že první případ výskytu BSE v USA je jen špičkou ledovce. Vzhledem k tomu, že v USA neexistuje povinné testování na BSE, dá se předpokládat, že tento případ nebude jediný.

Podle prof. Krulla je alarmující, že v USA se americké Ministerstvo zemědělství (USDA) provádí testy pouze u 0,03 % náhodně vybraných poražených krav, tj. v USA nejsou poražené krávy prakticky vůbec testovány 6testovány před distribucí masa. Pokud by byly zavedeny povinné testy, náklady na testování jedné krávy by představovaly 20 až 25 $, což by znamenalo v průměru 12 centů na kg masa. Zavedení povinného testování je velice citlivá záležitost především z politického hlediska. Čím více kusů bude testováno, tím existuje větší pravděpodobnost, že bude přibývat nových případů BSE, což by mohlo následně negativně ovlivnit celý sektor živočišné výroby.   Zákaz používání masokostní moučky byl v USA vydán v devadesátých letech minulého stolení, avšak v současné nikdo nemůže zaručit a nikdo nekontroluje, zda je zákaz dodržován. Neexistuje celonárodní systém monitoringu, který by zaručil kontrolu i u malých farmářů.  
http://www.eurekalert.org
oficiální informace o problematice výskytu BSE v USA jsou k dispozici na stránkách USDA
http://www.usda.gov/BSE, aktuální informace na http://www.aphis.usda.gov