Bezpečnost potravin

V USA klesá počet onemocnění z potravin

Vydáno: 27. 4. 2005
Autor:

Zhodnocení výsledků monitoringu onemocnění z potravin v USA za období 1996–2004.

Středisko pro kontrolu a prevenci onemocnění v USA (CDC) publikovalo zprávu, podle které došlo v USA k výraznému snížení výskytu onemocnění z potravin způsobených běžnými bakteriálními patogeny. K tomuto zjištění se došlo na základě informací poskytnutých monitorovacím systémem FoodNet.

 

Podle informace z tohoto systému se za období 1996–2004 výskyt infekcí způsobených jednotlivými patogeny snížil následovně:

* Escherichia coli O157 o 42 %,

* Campylobacter o 31 %,

* Yersinia o 45 %,

* Salmonella o 8 % (výrazně se snížil pouze jeden z pěti nejběžnějších serotypů).

Výskyt patogenu Shigella se významně nezměnil a počet infekcí způsobených mikroorganismem Vibrio se zvýšil o 47 %.

 

Snížení počtu onemocnění z potravin v USA se přičítá řadě faktorů. Ministerstvo zemědělství USA (USDA) a Inspekční služba (FSIS) zavedly od roku 2002 řadu doporučení zaměřených na snížení E. coli O157 u mletého hovězího masa a Listeria v RTE (ready-to-eat) výrobcích. Jako reakci na tato doporučení posílila většina podniků své systémy jištění bezpečnosti potravin. Řada podniků zavedla nové technologie ke snížení nebo eliminaci patogenů, ve zvýšené míře se prověřuje účinnost kontrolních opatření. Průmysl usiluje o to, aby došlo ke snížení E.coli O157 u živého skotu a během porážky.

Snížení infekcí způsobených Campylobacter může být výsledkem toho, že spotřebitelé jsou lépe informováni o tom, jaké zásady by se měly dodržovat při manipulaci a tepelné úpravě kuřecího masa. Vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin zaměřené na specifická rizika z potravin a obecné spotřebitelské typy, například kampaně, napomáhají tomu, aby si spotřebitelé uvědomovali rizika a současně spotřebitele vzdělávají tak, aby se onemocnění z potravin předcházelo.

Incidence mikroorganizmu Shigella, který se nachází v širokém okruhu potravin, se za období 1996–2004 výrazně nezměnila.

Počet případů infekce způsobené mikroorganizmem Vibrio se zvýšil o 47 %. Zdrojem této infekce jsou některé druhy syrových korýšů. Zamezit jim lze dostatečnou tepelnou úpravou, zvláště ústřic.

 

Zpráva pod názvem “Předběžné údaje z FoodNet o incidenci infekcí způsobených patogeny přenášenými běžně potravinami – vybraná místa, USA, 2004” je k dispozici online na stránkách CDC. Na stránkách CDC lze rovněž ve slovníku (A–Z) nalézt informace o jednotlivých nemocech z potravin.

 

USDA

 

Pozn.: O informačním systému FoodNet v USA na stránkách Agronavigátora