Bezpečnost potravin

V Rusku zakázány české energetické nápoje

Vydáno: 19. 3. 2005
Autor:

Ruský Úřad na ochranu spotřebitele požaduje zákaz energetických značkových nápojů vyráběných českou společností Pinelli z důvodu, že mohou být vzhledem k obsahu stimulačních ingrediencí škodlivé pro zdraví spotřebitele.

Ruský Úřad na ochranu spotřebitele odmítl prodloužit výrobní licence pro řadu energetických značkových nápojů vyráběných českou společností Pinelli z důvodu, že mohou být škodlivé pro zdraví spotřebitele. Společnost Pinelli prodávala v Rusku nápoje Semtex Exclusive Energy Drink, Semtex Forte a Erectus Guarana Energy Drink a zřejmě se dostala do konfliktu s ruskými úřady pro zdraví a bezpečnost potravin, které požadovaly zákaz prodeje energetických nápojů na veřejných místech a osobám mladším osmnácti let. Zdravotní a bezpečnostní úřady rovněž zavedly nová pravidla omezující povolené množství stimulačních ingrediencí na jednu pro alkoholické nápoje, resp. na dvě pro nápoje nealkoholické, což bylo důvodem zákazu nápojů společnosti Pinelli, které všechny obsahují koktejl ingrediencí zahrnující kofein, taurin, L-karnitin, inosit a glukuronolakton. Výrobkům je rovněž vytýkáno, že na etiketách není uvedeno odpovídající varování o nebezpečí přílišné konzumace nápojů. Ostatní výrobci energetických nápojů v Rusku očekávají, že zanedlouho přijdou na řadu i jejich výrobky. Vzhledem k tomu, že dosud neexistovaly žádné směrnice upravující druh ingrediencí a jejich množství v energetických nápojích a trh byl zaplaven nejrůznějšími druhy nápojů, čeká nyní stejný osud jako Semtex a Erektus i řadu dalších značkových nápojů. Výrobci a distributoři argumentují tím, že není dostatek důkazů k prokázání, že kombinace stimulačních ingrediencí v jejich nápojích má sebemenší škodlivý vliv na lidské zdraví, a nové směrnice jsou tím pádem nepatřičné. Ruský Ústav pro výzkum potravin ale již vypracoval doplňující návrhy k existujícím směrnicím ve snaze odstranit veškerá sporná místa a zajistit jednotný, vědecky podložený přístup k autorizaci energetických nápojů v Rusku. Přestože Pinelli je první společností, která doplatila na nové směrnice, hraje ve skutečnosti v ruském sektoru energetických nápojů pouze relativně malou roli. Podle zprávy výzkumné skupiny Business Analytica je vedoucí značkou v Moskvě a St Peterburgu Adrenaline Rush z produkce SoBe, dceřiné společnosti PepsiCo, která má na trhu energetických nápojů 26,3% podíl, těsně následovanou nizozemskou značkou Red Devil se 26,2% podílem, resp. Red Bull se 17,8% podílem. Společnost PepsiCo, která dosud své výrobky do Ruska dovážela, chce zahájit v nejbližší době výrobu přímo v Moskvě s využitím svých vazeb se společností Megapack, vyrábějící v současné době pro ruský trh alcopop (alkoholická limonádu, nápoj typu RTD /ready to drink/ obsahující 5,6  % alkoholu, určený výhradně pro takzvanou mladou akční gastronomii, zejména pro kluby), značky Hooch. Energetické nápoje se na ruském trhu objevily poprvé asi před deseti lety, současný prodej se odhaduje asi na 8,8 mil. litrů za rok. V roce 2004 se produkce zvýšila zhruba o 20-30 % v porovnání s předchozím rokem, další růst se pravděpodobně poněkud zpomalí.
http://www.nutraingredients.com