Bezpečnost potravin

V r. 2003 se uskuteční první kongres evropských mikrobiologů

Vydáno: 6. 12. 2002
Autor:

Potravinářská biotechnologie a bezpečnost potravin budou na programu prvního kongresu evropských mikrobiologů.

Vývoj v oblasti mikrobiologie patří mezi priority 6. rámcového programu EU. Na podporu propojování (networking) vědeckých týmů při řešení problematik souvisejících s danou oblastí organizuje Federace evropských mikrobiologických společností (FEMS, Federation of European Microbiological Societies) první kongres evropských mikrobiologů, který se uskuteční ve dnech 29. 6.–3. 7. 2003 v Lublani (Slovinsko).
V rámci kongresu se uskuteční 15 symposií, mezi nimiž bude také:
– symposium o potravinářské biotechnologii a
– symposium o bezpečnosti potravin.
Bližší informace o kongresu, přehled přednášek zařazených do programu jednotlivých symposií a další informace lze získat na
adrese kongresu