Bezpečnost potravin

V nových doporučeních EU se vysvětluje povinnost podniků informovat úřady o nebezpečných produktech

Vydáno: 24. 12. 2004
Autor:

Podle Směrnice EU o obecné bezpečnosti výrobků musí výrobci a distributoři od ledna tohoto roku urychleně upozornit příslušné úřady daného státu, jestliže zjistí, že výrobek, na jehož uvedení na trh se podíleli, není bezpečný.

Evropská komise přijala doporučení, ve kterých se objasňuje povinnost podniků informovat státní úřady o nebezpečných produktech. Podle Směrnice EU o obecné bezpečnosti výrobků musí výrobci a distributoři od ledna tohoto roku urychleně upozornit příslušné úřady daného státu, jestliže zjistí, že výrobek, na jehož uvedení na trh se podíleli, není bezpečný (viz IP/04/53: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/53&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en ). Nová doporučení obsahují návod, kdy a jak takové upozornění uplatnit, a uvádějí lhůty, ve kterých musí podnik reagovat. Po podání upozornění může daný úřad podle povahy rizika požádat podnik, aby přijal další opatření – například dohledání a stažení daných výrobků z prodeje, nebo i vyhlášení výzvy zákazníkům, aby se s produktem dostavili k výrobci k provedení dodatečných oprav. Členské státy mohou o věci informovat Evropskou komisi, jestliže se výrobek, který představuje závažné riziko, prodává ve více členských státech EU. Komise následně upozorní příslušné orgány členských států celé EU, a to prostřednictvím systému rychlé výměny informací o nebezpečných nepotravinářských produktech (systém RAPEX) (viz IP/04/183: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/183&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en ). Expresní informace RAPEX, vydávané týdně Komisí a obsahující upozornění na nebezpečné spotřební výrobky, jsou k dispozici na webových stránkách Europa.
Další informace: . http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/index_en.htm .

info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz
ZEK, Týden,  22. 12. 2004