Bezpečnost potravin

V Nizozemí zaznamenán další pokles výskytu salmonelóz

Vydáno: 4. 7. 2003
Autor:

Zavedením přísnějších hygienických opatření došlo v Nizozemí během sedmi let k poklesu výskytu salmonelóz u lidí na polovinu.

Ve zpravodaji nizozemských zpracovatelů masa z června 2003 jsou uvedeny výsledky zprávy z kontroly, které ukazují, že v Nizozemí dochází k rychlému snižování výskytu salmonely. Ve srovnání se stejným obdobím je v roce 2003 o 7 % méně případů salmonelóz u lidí než v roce 2002. Jde o trvalý trend, neboť v roce 2002 byl výskyt salmonelóz nižší oproti roku 2001 o 29 %. Během sedmi let se počet případů salmonelóz u lidí snížil na polovinu. Tyto výsledky se přisuzují hlavně optimalizaci hygieny v živočišné výrobě.
Nizozemský sektor živočišné produkce od roku 1980  zvýšil úsilí v optimalizaci hygieny, především u prasat a drůbeže. Do nizozemského systému jištění kvality (IKB) byla začleněna přísnější hygienická pravidla.
Údaje, které poskytl Národní ústav veřejného zdraví a životního prostředí (RIVM) v Nizozemí ukazují, že počet případů salmonelóz se od 80. let snížil o 80 %. Podařilo se to díky specializovaným programům zaměřeným na snižování salmonelóz. Od 1. dubna 2003 byl spuštěn nový program kontroly salmonely v sektoru prasat. Hlavní rysy nového nizozemského programu regulace salmonel při chovu prasat a na jatkách jsou zde.