Bezpečnost potravin

V Německu vstupuje v platnost zákon o ekologickém zemědělství.

Vydáno: 21. 3. 2003
Autor:

Lze očekávat, že dovozy ekologických potravin z nečlenských států EU do Německa budou obtížnější.

Během prováděných změn v zemědělství byly pro ekologické zemědělství přijaty dva nové zákony: zákon o ekologických známkách a zákon o ekologickém zemědělství. Zákonem o známkách byl vytvořen zákonný základ pro značku biologické pečetě. Jednoduchý a nekomplikovaný postup jsou důvodem dosavadního úspěchu nové značky. Zemědělský zákon, který vstupuje v platnost dnem 1.4.2003 stanovuje předem sdružování kompetencí u Spolkového ministerstva zemědělství a výživy v Bonnu. Dovoz ekologického zboží z nečlenských států EU se stal podle odhadu kontrolního místa BCS v Norimberku obtížnější, protože do jednání se zapojily i celní orgány.
www.verbraucherministerium.de/landwirtschaft/oekolandbau.htm