Bezpečnost potravin

V Německu varují spotřebitele před konzumací většího množství absintu

Vydáno: 16. 7. 2003
Autor:

Z důvodu vysokého obsahu alkoholu a přítomnosti neurotoxinu thujone z pelyňku by spotřebitelé neměli konzumovat více než jednu skleničku absintu denně.

Federální institut pro hodnocení rizik (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) v Německu radí spotřebitelům, aby byli opatrní při konzumaci alkoholického nápoje absint, který se nově vrací na trh. Kromě toho, že tento nápoj obsahuje vysoké koncentrace alkoholu, obsahuje také silný neurotoxin thujone. Koncentrace uvedeného toxinu mohou přesahovat limit povolený v Německu.
Absint byl populární nápoj na počátku 20. století. Toxin thujone, který pochází z pelyňku, způsobuje intoxikace a má halucinogenní účinky. Může rovněž způsobovat epileptické záchvaty a vážná neurologická poškození. Z tohoto důvodu byl prodej absintu v řadě zemí Evropy zakázán. Nově se nápoj objevil v prodeji, avšak již s podstatně nižšími koncentracemi thujone.
BfR testoval 20 různých absintů z hlediska obsahu thujone a zjistil, že ho většina obsahuje méně než 10 mg.l-1. Ve třech značkách byl zjištěn obsah 45 mg thujone v litru, přičemž maximální povolený obsah je 35 mg.l-1.
BfR uvádí, že pro spotřebitele není množství thujone v absintu pravděpodobně škodlivé. Pokud se však absint konzumuje delší dobu, nemělo by se pít, vzhledem k vysokému obsahu alkoholu a přítomnosti thujone, více než jedna sklenička denně.
www.bfr.bund.de