Bezpečnost potravin

V Německu objevena nepřípustná hladina dioxinů v krmivech

Vydáno: 25. 2. 2003
Autor:

příčiny produkce dioxinů ve východoněmeckém podniku na výrobu krmné chlebové moučky; proniknutí kontaminovaného krmiva do živočišné výroby a poškození farem s chovem prasat; opatření vlády proti firmě, která vyrobila a prodala kontaminované krmivo; prohlášení ministerstva zemědělství SRN o míře nebezpečí pro spotřebitele

V krmivech vyrobených sušárnou krmiv Apold ve východoněmecké spolkové zemi Durynsko byly při testování na začátku ledna letošního roku objeveny karcinogenní dioxiny. Testy prokázaly, že krmiva vyrobená touto firmou obsahovala asi 15krát větší množství dioxinů, než je povoleno. Ministerstvo zemědělství nařídilo, že firma musí od 31. ledna zastavit výrobu krmiv a otestovat veškerá dosud vyrobená krmiva na přítomnost dioxinů. Ministerstvo současně informovalo, že na jedné farmě nařídilo porážku asi 300 prasat po výsledcích testů, které prokázaly více než dvojnásobné množství povolené úrovně dioxinů obsažených v použitých krmivech (2,1–2,6 pikogramů). Odhaduje se, že nejméně 30 farem s chovem prasat nakupovalo krmiva od nahoře uvedené firmy. Dvě prasečí farmy a dva podniky na výrobu  krmných směsí v Durynsku byly přímo zásobovány firmou Apold. Další dodávky od firmy Apold byly  mezi 20. listopadem a 23. prosincem 2002 doručeny firmám v Sasku-Anhaltsku, Bavorsku a Nizozemsku.
Vyšlo najevo, že ministerstvo zemědělství Durynska odebralo vzorek kontaminovaného krmiva pro rutinní testování 4. prosince. Avšak vzhledem k vánočním svátkům byl tento vzorek analyzován až 7. ledna 2003. Analýza ukázala, že výrobna krmiv porušila nařízení o bezpečné produkci tím, že k sušení chleba pro výrobu krmné moučky použila mokré dřevo, takže se nedosáhlo požadované teploty a došlo k produkci dioxinů. Firma Apold nyní nesmí distribuovat svoje produkty a kromě toho musí kompenzovat škody, které její vinou utrpěli výrobci prasat a krmných směsí. Krmiva vyráběná touto firmou se nesmí používat nejen ke krmení prasat, ale také ovcí, kuřat a krůt.  
Ministerstvo ochrany spotřebitelů, výživy a zemědělství SRN vydalo prohlášení, že incident nepředstavuje žádné nebezpečí pro spotřebitele, protože konečná hladina dioxinů ve vepřovém mase bude velmi nízká. Situace v Německu se podle ministerstva velmi liší od dioxinového skandálu v Belgii, kde úroveň kontaminace dosáhla až 600 pikogramů.
Agra Europe, 2003, č. 2041, s. N/1  (Jav)