Bezpečnost potravin

V Kanadě se rozšiřuje ozařování potravin

Vydáno: 1. 1. 2003
Autor:

V Kanadě se jedná, na základě pozitivních výsledků rozsáhlého výzkumu  zdravotních účinků ozařování, o rozšíření okruhu ozařovaných potravin, jejich označování a prodeji.

Zatímco Evropa zůstává vůči používání ozařovaných potravin rezervovaná, v ostatních zemích po celém světě se tato poněkud kontroverzní technologie konzervace potravin i nadále rozšiřuje. Kanada učinila v tomto ohledu další krok kupředu v těchto dnech. Po dlouhodobém vědeckém a výzkumném zkoumání a ověřování vyhlásila kanadská vláda  veřejnou diskusi o navrhovaných legislativních úpravách, které budou rozšiřovat seznam ozařovaných potravin, povolených k prodeji v Kanadě. V současné době jsou v Kanadě povoleny  k ozařování a prodeji pouze pšenice, celozrnná pšeničná mouka, brambory, cibule, celé a mleté koření a dehydrované směsi bylinek. Nově navrhovanými položkami jsou čerstvé a zmrazené mleté hovězí maso, čerstvá a zmrazená drůbež, balené čerstvé, zmrazené, upravené a sušené garnáty a mango. Navrhované úpravy by umožňovaly ozařovat a následně prodávat další druhy potravin, neurčovaly by ale závazně použitelné technologické postupy. Současné zákony požadují, aby ozařované potraviny, a to jak vyráběné v Kanadě, tak i dovážené, byly označeny jako ozářené a pro účely prodeje byly opatřeny mezinárodně používaným symbolem „radura“ (od roku 1986 musí být všechny ozářené potraviny označeny mezinárodním symbolem „radura“, který znázorňuje stylizovanou kytku uvnitř rozštěpeného kruhu). Kanadská vláda doporučila předložený návrh postoupit FDA s tím, že závěry veškerých šetření a výzkumů ukazují, že
* konzumace uváděných zářených potravin není pro spotřebitele žádným zdravotním rizikem,
* ozařování těchto potravin nemá za následek jejich destrukci,
* nedochází v potravinách, které jsou bohatým zdrojem živin ke snižování jejich nutriční hodnoty,
* používání ozářených potravin je prospěšné vzhledem k jejich zvýšené bezpečnosti a jakosti v důsledku zvýšené kontroly patogenů.  
Ačkoliv Kanada a USA usiluje o začlenění technologie ozařování do výroby potravin denní potřeby, je značně nepravděpodobné, že by se tento trend odrazil i v Evropě, kde spotřebitelé stále zůstávají vůči ozařování potravin velmi kritičtí a nedůvěřiví.
http://www.hc-sc.gc.ca/