Bezpečnost potravin

V Japonsku bude zřízena Komise pro bezpečnost potravin

Vydáno: 24. 5. 2003
Autor:

Očekává se, že v červenci dojde v Japonsku ke schválení nových zákonů týkajících se bezpečnosti potravin a že bude vládou zřízena Komise pro bezpečnost potravin.

Očekává se, že v červenci dojde v Japonsku ke schválení nových zákonů týkajících se bezpečnosti potravin a že bude vládou zřízena Komise pro bezpečnost potravin, která bude posuzovat posuzovat zdravotní nezávadnost potravinářských výrobků. Komise  bude složena ze sedmi odborníků, kteří budou vědecky posuzovat účinky potravinářských výrobků na lidské zdraví a budou radit kabinetu ministrů zodpovědných ve vládě za potravinářskou politiku – ministru zemědělství, ministru zdravotnictví a práce a ministru  sociálních věcí.
www.foodqualitynews.com