Bezpečnost potravin

V Irsku se stále prodávají ozářené bylinné suplementy

Vydáno: 12. 6. 2005
Autor:

Podle zjištění irského Úřadu pro bezpečnost potravin se v Irsku stále ještě prodávají ozářené bylinné suplementy, které jsou v EU zakázány. Inkriminované šarže ozářených bylinných suplementů budou staženy z prodeje.

Podle zjištění irského Úřadu pro bezpečnost potravin (FSAI) se v Irsku stále ještě prodávají ozářené bylinné suplementy, které jsou v EU zakázány. V rámci šetření prováděného počátkem roku 2005 FSAI bylo identifikováno pět vzorků ozářených suplementů, z nichž čtyři byly identifikovány již v předchozím roce. V roce 2003 bylo testováno na ozáření 26 bylinných suplementů, z nichž více než polovina byla ozářena zcela, a nebo obsahovala ozářenou komponentu. Podle v současné době platného zákona jsou jedinou potravinou s autorizací EU pro ozáření sušené aromatické byliny, koření a sušená kořenící zelenina. Řada dalších výrobků je povolena legislativou jednotlivých členských zemí, v žádném případě se ale nejedná o bylinné suplementy. Z hlediska bezpečnosti potravin není ozařování prvořadým zájmem FSAI, inkriminované šarže ozářených bylinných suplementů ale budou staženy z prodeje. O výsledcích šetření FSAI byla informována Irská asociace pro obchod zdravými potravinami (IHTA),  Asociace prodejen se zdravými potravinami a Farmaceutická asociace. V loňském roce IHTA, reprezentující 33 společností v Irsku dodávajících suplementy, prohlásila, že nedoporučuje ozařování těchto výrobků, vzhledem ke zjevné nedůvěře spotřebitelů k tomuto postupu. Rovněž jsou problémy s dlouhodobou bezpečností postupu a nadto některé důkazy naznačují, že ozařování může negativně ovlivnit mikronutrienty a aktivní látky v rostlinných materiálech. Moderní postupy ozařování nemají podle názoru IHTA ve starověké bylinné medicíně místo, a proto nemohou být ozářené bylinné produkty považovány za přírodní léčiva.
http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?id=60449