Bezpečnost potravin

V hotových pokrmech na bázi masa méně listerií

Vydáno: 1. 11. 2003
Autor:

Kontaminace RTE-masných a drůbežích výrobků patogenními bakteriemi Listeria monocytogenes se podle údajů FSIS snížila v období leden–září 2003 o 25 %.

Podle údajů amerického Úřadu pro bezpečnost a kontrolu potravin FSIS se přítomnost listerií v hotových pokrmech (RTE = Ready To Eeat) v porovnání s předchozím rokem snížila o 25 %. Dále bylo konstatováno, že od doby realizace systému HACCP se tato hodnota snížila o 70 %. Listeria monocytogenes může být nebezpečná zejména pro těhotné ženy, malé děti a straší osoby. FSIS analyzoval vzorky RTE-výrobků náhodně odebírané v době mezi lednem a zářím 2003. Každoročně FSIS odebírá asi 7 500 RTE-produktů obsahujících drůbež a maso. V loňském roce FSIS oznámil, že zahájí intenzivní prověřování potravinářských závodů, vyrábějících vysoce a středně rizikové RTE-výrobky, které nepředcházejí výskytu Listeria monocytogenes na základě environmentálního testování a neposkytují údaje o provádění příslušných testů. FSIS rovněž doporučuje výrobním podnikům instalovat nové technologie, které by eliminovaly, nebo alespoň redukovaly růst bakterií Listeria monocytogenes. Ze všech vzorků analyzovaných FSIS bylo v roce 2003 0,75 % pozitivních na Listeria monocytogenes, v porovnání s 1,03 % v roce 2002, resp. 1,32 % v roce 2001. Výsledky masivní akce, jejímž cílem je ochrana veřejného zdraví před kontaminací masných a drůbežích RTE-výrobků patogenními bakteriemi Listeria monocytogenes  potvrzují efektivnost programu vypracovaného FSIS.
http://www.foodsafetytoday.com