Bezpečnost potravin

V ČR neunikly radioaktivní látky v nepřípustném množství

Vydáno: 6. 4. 2003
Autor:

SÚJB: nedošlo k ozáření pracovníků nad stanovené limity. Následky povodní žádné.

V loňském roce neunikly v České republice do životního prostředí žádné radioaktivní látky v nepřípustném množství a nedošlo k ozáření pracovníků nad stanovené limity. ČTK to dnes oznámila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Roční zprávu úřadu bude projednávat vláda na pondělním zasedání.
V roce 2002 bylo nahlášeno 82 mimořádných případů týkajících se nakládání se zdroji ionizujícího záření či činností vedoucích k ozáření. Z toho čtyři případy vyžadovaly speciální šetření SÚJB. Dva se týkaly nálezu významnějšího zdroje ionizujícího záření na šrotišti a ve vagónu se železným šrotem. Jednou byl nesprávně ozářen pacient a jednou kontaminován pracovník.

Provoz všech bloků jaderné elektrárny Dukovany hodnotí Drábová jako bezpečný a spolehlivý. Ani v Temelíně neohrozil okolí žádný únik radioaktivních látek. První temelínský blok vyhověl všem nárokům jaderné bezpečnosti a nyní se blíží ke konci aktivní vyzkoušení. Na druhém bloku probíhá energetické spouštění s výkonem do sta procent.

Nebezpečí pro životní prostředí neznamenaly z pohledu úřadu ani loňské rozsáhlé ničivé povodně. „Nedošlo k žádnému úniku radionuklidů do životního prostředí, kdy by byl překročen SÚJB stanovený autorizovaný limit,“ uvedla Drábová.

Státní ústav radiační ochrany podle Drábové úspěšně zvládl misi speciálního monitorovacího týmu v prostorách působnosti českého armádního kontingentu dislokovaného v rámci sil KFOR a SFOR v Kosovu a v Bosně a Hercegovině.

Dalším bodem vládního jednání bude národní zpráva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady. Poslední materiál předložený kabinetu hodnotí plnění závazků z Melku. Podle něj ČR loni plnění přijatých závazků daných dokumentem z melkského procesu zajistila a jednotlivé úkoly byly provedeny ve stanovených termínech, uvedla Drábová.
(ČTK)

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList, 4. 4. 2003 (Mik)