Bezpečnost potravin

V Chorvatsku bude založen Úřad pro bezpečnost potravin

Vydáno: 27. 2. 2004
Autor:

Chorvatský ministr zemědělství a lesního hospodářství oznámil, že do šesti týdnů bude založen  nový Úřad pro bezpečnost potravin, který by měl úzce spolupracovat s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) především v oblasti předpisů týkající se bezpečnosti potravin.

V současné době je nutné jmenovat vrcholový management nového úřadu. Struktura úřadu a detaily o způsobu řízení nové instituce zatím nejsou definitivně schváleny. Založení úřadu je reakcí na snahy Chorvatska o začlenění do EU. Chorvatsko již dříve aktivně spolupracovalo s EFSA především v oblasti zavádění legislativy v oblasti bezpečnosti potravin. Nový úřad by měl sloučit  všechny agendy  související s národní politikou bezpečnosti potravin a hygieny, kterými se dříve zabývaly různé útvary na ministerstvu.
Nový úřad se bude zaměřovat především management rizika v potravinářském a nápojovém sektoru s cílem zajistit,  aby všechny články sektoru byly z hlediska zabezpečení bezpečnosti potravin a hygieny v souladu s požadavky EU. Důraz bude kladen na vybudování efektivní informační sítě pro komunikaci o riziku. Úřad bude mít klíčový význam při zavádění systému rychlého varování pro potraviny a krmiva.
Domovské stránky úřadu budou veřejnosti sloužit jako nástroj pro rychlé a spolehlivé předávání informací.  
Chorvatsko se tak stane první zemí v regionu, ve které bude zřízen samostatný Úřad pro bezpečnost potravin.
http://www.mps.hr/