Bezpečnost potravin

V Brně startuje Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky

Vydáno: 25. 6. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 24.6.2009.

Už ve čtvrtek se návštěvníkům brněnského Výstaviště otevřou brány Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky, která potrvá až do konce týdne. Na akci, kterou v pátek navštíví i ministr Jakub Šebesta, bude svou expozicí zastoupeno i ministerstvo zemědělství.
 
Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky je zaměřena na prezentaci hospodářských zvířat, doprovodné programy spojené s živočišnou výrobou, technologii pro chov, pro výrobu krmiv, inseminační a reprodukční techniku, genetiku, diagnostické a léčebné přípravky, laboratorní a veterinární techniku. Součástí bude doprovodná výstava zemědělské techniky. Část výstavy bude věnována využití bioenergie.
Expozici ministerstva zemědělství návštěvníci Výstaviště naleznou v přízemí v Pavilonu V, ve stánku číslo 47. MZe zde budou prezentovat vybrané útvary.
Zástupci Agentury pro zemědělství a venkov (AZV) Brno,kteráje kontaktním místem pro zemědělce a obyvatele venkova, poskytnou zájemcům základní informace o možnostech čerpání dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím MZe a podpor z PGRLF dle stanovených pravidel stejně jako informace o programech EU pro rozvoj zemědělství a venkova a příjmu žádostí ze zdrojů EU. Pracovníci AZV Brno vysvětlí princip registrace uživatelských vztahů k půdě dle zákona o půdě a seznámí veřejnost  s funkcí nově vytvořené Celostátní sítě pro venkov. Zájemci mohou také načerpat informace o možnosti čerpání finančních podpor při budování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.
Odbor živočišných komodit – oddělení ústřední evidence zvířat se ve své expozici zaměří na činnost na úseku chovu skotu, prasat, ovcí a koz, drůbeže a dalších hospodářských zvířat. Odborníci budou veřejnost informovat o dohledu nad plněním Plemenářského zákona, o dohledu nad vedením a využíváním údajů ústřední evidence hospodářských zvířat, o odpovědnosti za realizaci doplňkových přímých plateb (Top – Up), administraci odvolání proti rozhodnutí SZIF a dohledu na systém kontrol a zejména na systém tzv. kontrol podmíněnosti (cross-compliance).
Hlavními tématy v expozicioddělení ochrany zvířat odboru živočišných komoditbudou  činnost na úseku ochrany zvířat proti týrání a ochrana zvířat obecně, opuštěná a toulavá zvířata, zraněná zvířata; kam se obrátit při podezření na týrání zvířat,  právní předpisy ČR a ES týkající se ochrany zvířat proti týrání, řády ochrany zvířat,  přeprava zvířat apod.
Tématemodboru bezpečnosti potravin budebezpečnost a kvalita potravin, oblast environmentálních technik a technologií a integrované prevence a omezování znečištění.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe