Bezpečnost potravin

V Británii zjištěny nezákonně ozařované suplementy

Vydáno: 18. 6. 2002
Autor:

potravinové doplňky, byliny, koření, stažení z prodeje, Úřad pro potravinové standardy

Podle zprávy Úřadu pro potravinové standardy (FSA) se ve Velké Británii prodává řada potravinových doplňků ozařovaných v rozporu se zákonem. Společnosti, u nichž byly tyto přestupky zjištěny, musí inkriminované výrobky stáhnout z prodeje. Jedinými potravinami, které se mohou ozařovat a prodávat v Británii jsou bylinky a koření, a to pouze v případě, že jsou opatřeny etiketami s informací, že příslušný výrobek byl opracován ozářením. Mezi kontrolovanými potravinovými doplňky, garnáty, kořením a bylinami ale bylo zjištěno 42 % ozářených suplementů (58 ze 138 vzorků), pět ze 202 vzorků garnátů bylo rovněž ozářeno a ze 203 vzorků bylin a koření byl identifikován jeden ozářený a neoznačený vzorek. Ozařování potravin je jednou technik, povolenou k používání pro koření a byliny, kterou se snižuje počet mikroorganismů, způsobujících kažení potravin nebo vyvolávajících různá onemocnění. FSA nyní musí s místními odpovědnými úřady zkontrolovat, jaká opatření příslušné společnosti provedly.
http://www.foodstandards.gov.uk/