Bezpečnost potravin

Užití jogurtu k blokování HIV

Vydáno: 2. 2. 2006
Autor:

Genetická modifikace bakterií Lactoccocus lactis, které jsou přítomny v některých druzích jogurtu, umožní produkci cyanovirinu, což je látka, u níž byla na opicích ověřena schopnost blokovat infekci HIV.

Objevení živých bakterií v některých druzích jogurtu, které se mohou uplatnit v medicíně jako preventivní prostředky proti HIV otevírá nové možnosti ve vývoji probiotických mléčných výrobků. Genetická modifikace bakterií Lactoccocus lactis, na které se podílejí  týmy výzkumných pracovníků z Evropy a USA, umožní produkci cyanovirinu, což je látka, u níž byla ověřena schopnost blokovat infekci HIV u opic. Cyanovirin se totiž váže na molekuly cukru, které jsou připojeny k viru HIV a zablokuje tak receptor, který virus používá k napadení buněk. Jedná se v podstatě o pasivní očkování. Protože se Lactoccocus lactis rovněž používá ve výrobě sýrů a dalších mléčných produktů, otevírá se tak cesta pro léčebné verze těchto výrobků. Prozatím však bude využíván pouze v lékové formě. V současné době intenzivně pokračují výzkumy v oblasti využití Lactoccocus lactis, resp. cyanovirinu, zaměřené zejména na zjištění, zda si bakterie udrží správnou funkčnost po modifikaci a zda bude produkovat cyanovirin v množství dostatečném pro zastavení infekce HIV. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že v roce 2005 bylo na světě 40 milionů dospělých a dětí nakažených virem HIV, přičemž se předpokládá, že v průběhu roku 2006 se jejich počet zvýší o dalších  4,9 milionů. Více informací na adrese

http://www.fdin.co.uk/news/index.php#15140621