Bezpečnost potravin

Uzené jehněčí s kůží: změna legislativy EU?

Vydáno: 28. 1. 2010
Autor:

Velká Británie iniciuje změnu hygienických předpisů EU – odsouhlasení produkce uzeného jehněčího masa s kůží.

Dne 26.1.2010 odsouhlasilo vedení Úřadu pro bezpečnost potravin ve Velké Británii (FSA), že podá žádost o změnu legislativy EU se záměrem dosáhnout souhlasu k produkci uzeného jehněčího masa s kůží pro humánní spotřebu.
Uzené jehněčí maso s kůží, známé jako tzv. “smokies”, konzumují ve Velké Británii některé etnické komunity. Jeho produkce v EU je však zakázána, neboť hygienické předpisy EU vyžadují, aby všechny části těla ovcí určené k humánní konzumaci (kromě hlavy a nohou), byly zcela zbaveny kůže.
Průzkum, který provedl FSA a zástupci masného průmyslu ve Velké Británii, ukázal, že lze takové maso vyrábět bezpečně a hygienicky na jatkách. Proto vedení FSA rozhodlo o zahájení prací na jeho legalizaci na úrovni EU.
Evropská komise naznačila, že hygienické předpisy EU by mohly být, pokud budou silné podpůrné důkazy, novelizovány tak, aby se mohly “smokies” vyrábět legálně. Pokud se to podaří, dojde k ukončení nelegální výroby, která představovala zdravotní riziko pro spotřebitele.
Souhlas s výrobou “smokies” by také umožnil chovatelům ve Velké Británii získat přístup na nový a potenciálně lukrativní trh, zvláště ovcí nižší hodnoty.
Legislativní proces, který by legalizoval produkci uzeného jehněčího masa s kůží, však potrvá řadu let.