Bezpečnost potravin

Ustavena nová pracovní skupina COT

Vydáno: 2. 11. 2003
Autor:

Výbor pro toxicitu chemikálií v potravinách, spotřebních výrobcích a životním prostředí ustavil novou pracovní skupinu pro variabilitu a nepředvídatelnost v toxikologii.

Výbor pro toxicitu chemikálií v potravinách, spotřebních výrobcích a životním prostředí (COT), který je poradním orgánem britské vlády v otázkách chemické toxicity, ustavil vzhledem k šíři problematiky v oblasti toxikologie novou pracovní skupinu. Britský Úřad pro potravinové standardy (FSA) věří, že činnost skupiny pomůže zlepšit hodnocení a posuzování zdravotních implikací chemikálií v potravinách. Nová pracovní skupina pro variabilitu a nepředvídatelnost v toxikologii, které předsedá profesor Peter Aggett, se zaměří především na vývoj systematičtějších a transparentnějších postupů posuzování rizik. Členy  pracovní skupiny jsou přední odborníci s širokým klinickými, vědeckými a matematickými znalostmi a zkušenostmi a rovněž zástupci spotřebitelské veřejnosti, převážně členové COT. Pracovní skupina bude posuzovat důkazy biologických důvodů pro proměnlivost reakcí na toxické chemikálie a další zdroje a rozhodovat zda by měla být současná metodologie upřesněna. Předchozí pracovní skupiny COT referovaly o hodnocení rizik směsí pesticidů (2003), resp. vztahu fytoestrogenů a zdraví (2002). Nová pracovní skupina se s poprvé sejde 14. listopadu 2003. Více informací na internetové adrese
http://www.foodsafetytoday.com