Bezpečnost potravin

USA: Potravinový doplněk pikolinát chromu je bezpečný

Vydáno: 14. 5. 2004
Autor:

Více než 60 studií na buněčných kulturách, zvířatech a lidských studií provedených v průběhu posledních 30 let potvrzuje, že potravinový doplněk pikolinát chromu je bezpečný.

Nejrozsáhlejší přehledová práce studií zkoumajících zdravotní nezávadnost tohoto suplementu je publikovaná v červnovém čísle časopisu Food and Chemical Toxicology. Přehled byl vypracovaný toxikology a odborníky na potravinářské vědy z ústavu ENVIRON Health Sciences Institute a popisuje jakým způsobem byl pikolinát chromu schválený jako GRAS ingredience pro nutriční tyčinky a nápoje. Autoři také citují závěry prací vědeckých pracovníků jak z významných akademických pracovišť, tak ze Střediska pro výzkum lidské výživy (USDA) a Národních ústavů zdraví (FDA).
Chromozomální studie včetně Amesova testu provedené v rámci Národního toxikologického programu i v nezávislých laboratořích prokázaly, že pikolinát chromu není genotoxický ani nevykazuje vůči lidských chromozomům žádnou mutagenní aktivitu.
Vypracování přehledové studie bylo zadáno společností Nutrition 21, která vyrábí pikolinát chromu (látku původně vyvinutou na pracovišti USDA) jako potravinový doplněk pod obchodním názvem Chromax®. Autoři v práci vyhodnocovali bezpečnost jak pikolinátu chromu tak výrobku Chromax.
Chrom je esenciálním minerálním prvkem, je stěžejní látkou účastnící se regulace metabolismu sacharidů a tuků. Jeho přítomnost v určitém množství je nezbytná pro správnou odezvu buněk na působení hormonu inzulinu. Tím se vlastně podílí na regulaci hladiny glukózy v krvi. Chrom je nezbytný jako prevence před vznikem diabetu typu 2.
Chrom jako doplněk výživy se nikdy nepodává jako samotný prvek, nýbrž ve formě chloridu, nikotinátu, pikolinátu nebo sušených kvasinek bohatých na chrom. Nejvhodnější je zřejmě ve formě pikolinátu, protože v této podobě se nejsnadněji vstřebává. Pikolinát chromu se používá též jako součást živočišných krmiv.
Přezkoumání zdravotní nezávadnosti pikolinátu chromu pro člověka je reakcí na studii realizovanou na Alabamské univerzitě, která naznačuje že, uvedená látka může způsobovat u mušek octomilek (Drosophila melanogaster) letální genetické mutace a sterilitu.
V Německu používání tohoto suplementu není povoleno.
Další informace o pikolinátu chromu lze nalézt na stránkách
http://www.berkeleywellness.com/html/ds/dsChromium.php
http://www.worldfoodnet.com/headline.asp?ID=1766