Bezpečnost potravin

USA chtějí být průkopníkem nových technologií v zemědělství

Vydáno: 12. 3. 2003
Autor:

projev ministryně zemědělství USA o hlavních prioritách zemědělské politiky a produkce; vysoké ambice USA ve sféře nových zeměmědělských technologií; biotechnologie a bioenergetika; zdravotní nezávadnost potravin; zvýšení rozpočtu na potravinovou inspekci a prevenci před bioteroristickými útoky; úsilí USDA o liberalizaci mezinárodního  obchodu; konference WTO v Doha a postoje USA; regi

USA budou usilovat o zavádění nových technologií všeho druhu do zemědělského odvětví a budou stimulovat zvýšení konkurence na světovém trhu se zemědělskými produkty. Tato výzva byla klíčovou myšlenkou projevu ministryně zemědělství Ann Venemanové, který přednesla na únorové konferenci USDA o perspektivách zemědělského odvětví. Prohlásila, že USA musí aplikovat nové technologie v plném rozsahu, přičemž podstatný je neustálý rozvoj biotechnologie. Ačkoli ministryně přímo nejmenovala Evropskou unii, z jejího projevu jasně vyplývá, že USA budou nadále vyvíjet tlak, aby EU překonala svou neochotu schválit nové formy geneticky modifikovaných produktů umístění na evropském trhu. V USA se nyní jedná o tom, zda prosadit ve Světové obchodní organizaci (WTO) oficiální jednání o současném faktickém moratoriu na GMO, které uplatňuje Evropská unie.
Představy o budoucích technologiích v zemědělství však Ann Venemanová neomezuje na biotechnologie, ale stejný význam klade na rozvoj nových trhů pro zemědělské produkty v oblasti bioenergie. Uvedla, že před pěti lety se v USA spotřebovalo asi 500 mil. bušlů (12,7 mil. t) kukuřice na výrobu bioetanolu. V roce 2003 to má být 1000 mil. bušlů (25,4 mil.), což představuje 10 % celkové spotřeby kukuřice v USA.  
Před americkými farmáři se otevírá éra bioproduktů. Podle ministryně nejde jenom o to, že bioprodukty mají podstatný vliv na otevření nových trhů pro odbyt zemědělských výrobků, ale plodiny pro výrobu biopaliv by také mohly redukovat závislost USA na dodávkách ropy. Problémy biotechnologie a bioenergie by měly být klíčovými otázkami na konferenci o vědě a technologii sponzorované USDA, která se bude konat v Kalifornii ve druhé polovině letošního roku.
Dalšími prioritami, které prosazuje ministerstvo zemědělství, je zlepšení bezpečnosti potravin s důrazem na prevenci rizik možných bioteroristických útoků a zvýšení rozpočtu na služby potravinové inspekce USA o 20 %. Další prioritou ministerstva je vyhlášení války  patogenům.
USA budou současně prosazovat zlepšení přístupu na světové trhy se zemědělskými produkty, zejména prostřednictvím jednacího kola WTO v katarském hlavním městech Doha. Velký důraz se také bude klást na regionální obchodní dohody, jako je předpokládaná Obchodní dohoda o volném obchodu Ameriky (FTAA – Free Trade Agreement of the Americas), která by do roku 2005 spojila zájmy Severní a Jižní Ameriky v zóně volného obchodu. Otevření obchodu v rámci celé Ameriky je pro USA velmi důležité. Například po podepsání dohody NAFTA se exporty USA do Kanady a Mexika zvýšily o 76 %.

Agra Europe, 2003, č. 2042, s. N/1