Bezpečnost potravin

Určování degradace půdy v zemědělství EU

Vydáno: 16. 2. 2009
Autor:

Zpráva Evropské komise, DG JRC vypracovaná v rámci projektu SoCo.

V roce 2007 požádal Evropský parlament Evropskou komisi, aby provedla pilotní projekt týkající se “Udržitelného zemědělství a ochrana půdy prostřednictvím zjednodušených technik kultivace” (SoCo projekt). Evropský parlament vycházel z toho, že v Evropě je degradace a eroze půdy pravděpodobně nejvýznamnější ekologický problém. Evropský parlament zdůrazňuje význam ochranného zemědělství jakožto souboru praktik managementu půdy, které minimalizují změnu složení, struktury a biodiverzity půdy, chrání půdu proti erozi a degradaci. Projekt SoCo má zvyšovat povědomí o těchto technikách.
Na projektu SoCo spolupracovalo GŘ zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) a Společné výzkumné středisko Evropské komise (DG JRC). Více informací o projektu je k dispozici na stránkách http://soco.jrc.ec.europa.eu.
V únoru 2009 JRC uveřejnilo zprávu k projektu SoCo (viz příloha). Ve zprávě se uvádí, jaká je současná situace pokud jde o procesy degradace půdy, praktiky hospodaření z hlediska vlivů na půdu a relevantní politická opatření v EU. Na vypracování zprávy se podílely:
* JRC – IPTS (Institute for Prospective Technological Studies)
* JRC – IES (Institute for Environment and Sustainability)
* ZALF (Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research)
* SOLAGRO
 
 
Zdroj: JRC