Bezpečnost potravin

Úřad EFSA podpořil některé výživové doplňky

Vydáno: 5. 7. 2007
Autor: pospisilova

EFSA vydal pozitivní stanoviska k askorbanu s threonanem, k látce TPGS do potravin při poruchách vstřebávání tuků, k solím kyseliny pidolové jako zdrojům minerálií.

Podle vědeckého panelu úřadu EFSA pro aditiva, aromata, pomocné látky a materiály v kontaktu s potravinami je biologická využitelnost askorbanu vápenatého s threonanem srovnatelná z hlediska biologické využitelnosti jako zdroje vitaminu C s kyselinou askorbovou a neznamená žádný problém z hlediska zdravotní závadnosti. Testy ukázaly nízkou toxicitu a žádnou mutagenitu. Threonan je běžný metabolit vyskytující se v lidském organismu stejně jako askorban či vápník.
Použití D-alfa-tokoferyl-polyetylen-glykol-1000-sukcinátu (TPGS) jako zdroje vitaminu E pro kojence a děti s poruchou vstřebávání vitaminu E rovněž podle stanoviska EFSA  neznamená zdravotní riziko. Podle směrnice 2001/15/ES je tato látka povolena do potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou podávány pod lékařským dozorem. TPGS se používá u pacientů s nedostatečnou absorpcí tuků, ale nikoli u zdravých osob. Nesmí být aplikován u osob s některými poruchami ledvin.
Jako bezpečné (při dodržení nejvyšších limitů) jsou posouzeny soli kyseliny L-pidolové (Ca, Fe, Mg, K a Zn). Podle stanoviska EFSA jsou vhodné jako zdroje příslušných minerálních látek v potravinách pro zvláštní lékařské účely.