Bezpečnost potravin

Úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh

Vydáno: 3. 4. 2009
Autor:

Pod č. 86/2009 Sb. bylo vydáno úplné znění několikrát změněného zákona. Účinnost od 1. 1. 2009.