Bezpečnost potravin

Unie stanoví přísnější pravidla pro používání pesticidů

Vydáno: 24. 6. 2008
Autor:

Tisková zpráva MZe ČR ze dne 23.6.2008.

Ve věci nového návrhu nařízení pro uvádění přípravků pro ochranu rostlin na trh se podařilo dospět ke kompromisu. Upravená pravidla musí ještě schválit Evropský parlament, který má v této oblasti spolurozhodovaní pravomoc. Nová pravidla mají zajistit na jedné straně dobrou úroveň bezpečnosti při nakládání s těmito přípravky a eliminovat možné negativní dopady na spotřebitele, na druhé straně musí umožnit efektivní ochranu plodin. Přísnější kritéria by měla odstranit z českého trhu asi dvacet procent v současnosti dostupných přípravků.
 
„Nařízení určitě vítáme, protože vede k větší bezpečnosti při uvádění na trh i používání prostředků na ochranu rostlin, k vyššímu stupni ochrany konzumentů rostlinných produktů i obecně životního prostředí,“ komentuje ministr Gandalovič. „Doporučujeme ale vypracovat dopadovou studii navrhovaných kritérií na dostupnost přípravků v jednotlivých členských státech. V České republice předpokládáme, že podle nových pravidel zmizí z trhu asi dvacet procent v současné době používaných přípravků na ochranu rostlin.“
 
U potenciálně nebezpečnějších pesticidů by se podle nového návrhu schvalovací kritéria měla zpřísnit, u méně nebezpečných by se procedura měla naopak zjednodušit. Stačilo by například, aby určitý přípravek byl schválen v jedné zemi a mohly by jej používat všechny členské státy s podobnými klimatickými a půdními podmínkami. Návrh totiž počítá pro účely schvalování přípravků s rozdělením EU do tří zón: severní, středové a jižní.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe