Bezpečnost potravin

Úkol pro EFSA: Přehled o nanotechnologiích

Vydáno: 14. 1. 2008
Autor:

Vedle oxidu křemičitého a nitridu titaničitého může mezi aplikace patřit emulsifikace a enkapsulace pomocí nano-částic.

Sílící tlaky ohledně bezpečnosti potravin v souvislosti s nanotechnologiemi vyústily v rozhodnutí, že úřad EFSA zpracuje přehled o používání nanotechnologií, i když je zřejmé, že zatím se jedná o nepatrný rozsah. Z hlediska případné aplikace nanotechnologií budou revidována schválení některých produktů z poslední doby – např. oxidu křemičitého a nitridu titaničitého.
Problémem zatím je neexistence definice termínu „nano“ (nejspíš velikost menší než 300 nm).
Nanotechnologie mohou mít i přímé použití v potravinářské výrobě. Jedním je zlepšení emulsifikace v důsledku zmenšení velikosti částic, např. s cílem aby nedocházelo k oddělování fází u majonézy s nízkým obsahem tuku, a aby senzorický vjem byl obdobný jako u tradiční majonézy. Podle výsledků diskuse v Komisi nejsou pro takový postup legislativní omezení.
Další aplikací nanotechnologií je zapouzdřování látek nerozpustných ve vodě, které jsou pak ve vodě dobře dispergovatelné a kapalina zůstává čirá.