Bezpečnost potravin

Ukazatel sladovnické jakosti

Vydáno: 13. 9. 2002
Autor:

sladovnický ječmen, technologická jakost, celkový ukazatel jakosti, výpočet, dílčí znaky jakosti

Na základě požadavků českých výrobců sladu a piva Komise pro hodnocení
kvality odrůd sladovnického ječmene při VÚPS za účasti expertů z praxe
upravila stávající systém hodnocení technologické jakosti odrůd
sladovnického ječmene. V rámci ukazatele sladovnické jakosti byly zachovány tyto znaky: obsah dusíkatých látek (bílkovin) v zrnu ječmene, extrakt v sušině sladu, relativní extrakt při 45 °C, Kolbachovo číslo, diastatická mohutnost, dosažitelný stupeň prokvašení, friabilita sladu (drobivost)a obsah β-glukanů ve sladině. Na základě zkušeností a požadavků zástupců výrobců byly odhadnuty subjektivně váhy hodnocených znaků a limitní (optimální a nepřijatelné) limity (hranice) těchto znaků. Bodová hodnota každého jednotlivého znaku se vypočte přepočtem absolutních hodnot znaku podle regresních rovnic a celková hodnota ukazatele sladovnické jakosti pak modifikovanou metodou „superiority measure“. Jsou uvedeny příklady výpočtu souhrnného ukazatele jakosti i jeho dílčích znaků.

Psota,V., Kosař,K.: Ukazatel sladovnické jakosti. Kvasný průmysl, 48, 2002, č. 6, s. 142-148