Bezpečnost potravin

Udržitelné zemědělství a zachování půdy

Vydáno: 14. 7. 2009
Autor:

Přehled základních skutečností. Informace z výzkumného projektu SoCo – v češtině.

Evropská komise financovala výzkumný projekt SoCo. Jako jeden z výstupů projektu jsou tzv. “Fact sheets” (informační listy). Celkem bylo vytvořeno 10 informačních listů*, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
 
Úvod:
 
Procesy degradace půdy:
Systémy a praktiky šetrného obdělávání půdy:
 

*) Všechny informační listy jsou ve formátu pdf.