Bezpečnost potravin

Účinek nízkých dávek laktulózy na funkci střev

Vydáno: 5. 8. 2002
Autor:

příznivý vliv na četnost vyprazdňování a konzistenci stolice, lepší složení střevní mikroflóry

Při studii prováděné v Japonsku byl vlastním pozorováním testovaných osob sledován účinek nízkých dávek laktulózy (izomerizované laktózy)– 3 nebo 5 g/den – na funkci střev. Studie se zúčastnilo 296 zdravých dospělých osob a osob, které měly stolici méně často než jednou denně. Výsledkem bylo zvýšení četnosti vyprazdňování, měkčí stolice s barvou do žluta a mírné zvětšení plynatosti v podbřišku.
Kromě toho byla u osmi testovaných zjišťována změna mikroflóry ve stolici. Počet bifidobakterií se zvýšil na 10,3 x 10 10 a jejich poměr k celkovému počtu bakterií se zvýšil na 50,5 %, zatímco počty Bacteriodaceae a klostridií poklesly. Došlo také k poklesu hodnoty pH a koncentrace indolu. Vedle toho byl ve stolici pozorován trend k velkému množství tekutiny a kyselin octové a mléčné a k nízké úrovni kyseliny izo-máselné a izo-valerové, dále p-krezolu, skatolu, ureázy, tryptofanázy aj.
Z výsledků je zřejmé, že nepatrný každodenní příjem laktulózy může zlepšit prostředí střeva a zácpu.
Milchwissenschaft, 57, 2002, č. 6, s. 312–315