Bezpečnost potravin

Účelnost používání doplňků stravy z hlediska nových poznatků

Vydáno: 29. 5. 2008
Autor:

Je diskutována otázka nabídky doplňků stravy z hlediska jejich přínosu i potenciálních rizik

 Obchod s doplňky stravy je komerčně úspěšný, i když většinou neexistují testy na jejich biologický účinek či zdravotní nezávadnost. Jejich tržní úspěch podporuje zájem o doplňování esenciálních živin a zdravotně výchovná publicistika, která vychází z rozsáhlých epidemiologických studií, informujících  o dílčích dlouhodobých karencích vitaminů i minerálních látek u dospělé populace. Při konzumu doplňků stravy je třeba si uvědomit i některé nežádoucí  interakce mezi suplementy a mezi léky. Svoji roli hraje i nutnost nepřekročit při suplementaci horní bezpečné dávky nutrientů. Tyto horní limity jsou uvedeny u vitaminů A (včetně beta-karotenu), D, E, C, B1, B12 a kyseliny listové, z minerálních látek pak u zinku, jodu, selenu a železa. Zvláště rizikové anebo ekonomicky náročné může být užívání  multivitaminových preparátů. 
Zloch, Z., Čelakovský, J., Účelnost používání doplňků stravy z hlediska nových poznatků. Výživa a potraviny, 63, 2008, č. 3, s. 65 – 7